Kurser for Krop, Sind og Ånd
1-dags kurser
Ugentlige kurser
Weekendkurser


Kurset

- er en mulighed for dig til at komme i kontakt med din indre essens og berige din personlige og bevidsthedsmæssige udvikling i retning af dybere mening, klarhed og indsigt.. Når vi skaber en dialog med vores inderste væsen, vil der åbne sig en verden af udtryk og begreber. Symboler, farver og drømme får nyt liv, og vi åbner os for dybere oplevelser. Samtidig rustes vi til at møde livets udfordringer med ny energi og inspiration.


Krop

Kroppens tilstand er vigtig ikke bare for vores fysiske og psykiske velbefindende, den er essentiel for vores arbejde med at integrere og udtrykke højere bevidsthed i vores liv. Uden en dyb forbindelse med vores krop og en oplevelse af dens iboende intelligens kan vi ikke slappe helt af, lytte til vores dybe behov eller opleve en ægte kontakt med andre. På kurserne bliver der lagt vægt på arbejdet med kroppen gennem yoga, som er med til at smidiggøre og styrke kroppen, gennem dans som frigører energi og glæde og gennem forskellige øvelser der bevidstgørr den tætte sammenhæng der er mellem kroppen og sindet.

Sind
Når vores opmærksomhed vendes fra hverdagslivets aktiviteter til de dybere lag af energi og følelser, kommer vi nærmere en konkret oplevelse af bevidsthedens uanede muligheder. Gennem bevidstgørelse af åndedrættet og arbejdet med de dybereliggende strukturer i vores bevidsthed, kommer der klarhed til sindet sammen med et større fysisk overskud. Følelsesmæssige og psykolo-giske mønstre bliver bevidstgjort, og du vil opleve større psykisk balance og overskud til at bryde med uhensigts-mæssige vaner, tanke- og reaktionsmønstre og klarere se, hvad der er givende og livsfremmende både for dig og dine omgivelser.

Ånd
Gennem afspænding og meditation stilner støjen fra hverdagens stress og giver os mulighed for at kontakte de finere lag af bevidstheden. I tilstanden hvor Selvet hviler i sig selv, finder vi vores spirituelle essens - kilden til al energi og inspiration. Meditation er i sin natur og i praksis en ganske enkel og naturlig tilstand. Efterhånden som du bliver fortrolig med den indre kærne af kreativitet og stilhed, der ligger bag om alle tanker og følelser, vil du opleve en øget grad af energi og nærvær i dit liv.

Kurset giver dig mulighed for:

· at få dybere kendskab til krop, sind og ånd,
· at forøge velvære og sundhed,
· at bringe harmoni mellem, din indre og ydre verden,
· at ændre gamle mentale og følelsesmæssige mønstre,
· at opløse stress og spændinger,
· at få større indflydelse på det liv du ønsker,
· at styrke koncentrationsevnen,
· at frigøre indre ressourcer af kreativitet, styrke, stilhed og glæde.

"Den bedste gave vi kan give os selv og hinanden - er kvaliteten af vores opmærksomhed"
Richard Moss